Tilgang

Njordrum Care er udviklet med ambitionen om at anvende arkitektur og design offensivt, kompromisløst og med stor omtanke i byggerier, hvor netop arkitektur og design kan have en særligt afgørende betydning. 

Vi vil skabe unik arkitektur i høj kvalitet baseret på det modulære, rationelt producerbare og med fokus på den samlede rumlige oplevelse, lys, lyd, farver, materialer og ikke blot på antallet af kvadratmeter. Vi ønsker at skabe bygninger - institutioner, boliger, bosteder, arbejdspladser - hvor uderum og inderum er sidestillede, tæt forbundne for indbyrdes inspiration og et deraf øget brug af netop både inde- og uderum til ophold og aktivitet. Dette er grundtankerne bag vores modulære koncept. 

Front

Understøttende arkitektur

Arkitektur og design påvirker os som mennesker og kan med de rette virkemidler danne rammer for øget livskvalitet – skabe understøttende rammer for omsorg, arbejde, aktivitet og bolig. 

Vores løsninger er bygget på tætte samarbejder med socialfaglige eksperter, kombineret med et evidensbaseret grundlag.
Det styrker kvaliteten af resultatet og understøtter personale og organisationer i deres arbejde for at gøre en forskel.
I psykiatrien og på de nye supersygehuse er helende arkitektur en selvfølge og effekten af at anvende arkitektur aktivt i behandlingen er evident og åbenbar.
På socialområdet vil vi være blandt bannerførerne for introduktion af stressreducerende, understøttende arkitektur og design.

image002
Bæredygtighed

Vi arbejder hele tiden for at kunne træffe de mest ansvarlige valg og for dermed at kunne tilbyde langtidsholdbare, bæredygtige løsninger.

Udover at bruge træ, som rent ressourcemæssigt er et bæredygtigt og fornybart materiale, placeres vores moduler på punktfundamenter. En løsning som kræver langt færre ressourcer end et helstøbt betonfundament. Samtidig betyder metoden, at boligen er mobil. 

Modulerne er designet, udviklet og konstrueret i samme høje kvalitet som var det permanent, højkvalitets byggeri, men med den indbyggede fleksibilitet netop at kunne flyttes. Således kan man håndtere fremtidige ændringer i behov vedrørende f.eks. kapacitet eller anvendelse.

Proces

Vi har udviklet vores produkt med det bedste fra to verdener; gennemarbejdet, præfabrikeret modulbyggeri i træ, kombineret med højkvalitets arkitektur og design. Vores moduler komponeres med stor indbygget fleksibilitet og tilgodeser dermed nemt vidt forskellige behov for individuel indretning. Dette gør vores proces kort, præcis, rationel og konkurrencedygtig for såvel tidsplan som økonomi.

Njordrum Care Ikon – Hvorfor-modulaert

Hvorfor modulært?

Vores koncept udnytter de åbenlyse fordele der knytter sig til at bygge i træ, bygge indendørs og levere stort set færdige moduler indenfor kort tid på byggepladsen. Rationelt, skalerbart og fleksibelt med sikkerhed for proces, tidsplan og kvalitet.

Njordrum Care Ikon – Koncept

Forespørgsel og afklaring

I tæt dialog med bygherre, afklares projektets grundlag og de konkrete krav til byggeriet, herunder behov, tidsplan og økonomi. Om ønsket kan vi for evt. eksisterende byggeri, udarbejde analyse og rapport forud for arbejdet med det kommende projekt.

Njordrum-Care-Ikon-Skitsering

Skitsering og konkretisering

Der udarbejdet et konkret skitseforslag baseret på den indledende dialog og det foreliggende grundlag. Projektet gennemgås, eventuelle ændringer justeres på plads og danner derefter grundlag for prissætning, tilbud og kontrakt med entreprenør.

Njordrum Care Ikon – Boremaskine

Igangsætning af produktion

Den største del af arbejdet udføres i indendørs produktionsfaciliteter, som sikrer et rationelt, sikkert, tørt og procesoptimeret arbejdsmiljø. Kvaliteten dokumenteres løbende ligesom besøg i produktionen kan aftales efter behov.

Njordrum Care Ikon – Tid og Oekonomi

Byggestart på grunden

I rette tid starter arbejdet med klargøring af byggegrunden op, så levering, sammenbygning og endelig færdiggørelse af de præfabrikerede moduler kan foretages efter tidsplanen.

Njordrum-Care-Ikon-Baeredygtighed

Færdiggørelse og aflevering

Idet størstedelen af byggeriet foretages under tag hos entreprenøren, er arbejdet på byggepladsen begrænset i forhold til den traditionelle byggeproces. Byggeriet kan således typisk afleveres og tages i brug efter en kort periode med levering, montage og komplettering.

Kontakt

Adresse

Njordrum Care ApS
Filmbyen 19, 3. sal
8000 Aarhus C

info@njordrumcare.com
+45 21 21 99 51
CVR.: 40431640

Forsikring

Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup


+45 78 74 93 83
Police nr. 
670-8.066.707 Bank

Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V


Reg. nr.: 8117
Konto nr.: 1317142

Team

Bag Njordrum Care står et tværfagligt team med vidt forskellige kompetencer og mange års erfaringer indenfor arbejdet med arkitektur, design, projektudvikling samt drift, ledelse og finansiering.

Lars-Aarup_Projektudvikling-Salg

Lars Aarup

Projektudvikling & Salg
Lars har med års erfaring indenfor ledelse, udvikling og drift af det socialfaglige område et stærkt fundament for arbejdet med udvikling af projekter for både offentlige og private bygherrer.

+45 29 42 05 45
aarup@njordrumcare.com

Lars-Vejen_Partner_Arkitekt-Designer

Lars Vejen

Arkitekt MAA & Designer MDD, Partner
Designansvarlig hos Njordrum med ansvar for design og udvikling af bl.a. byggekomponenter, møbler, lamper, dørgreb og køkkener under brandet Njordrum Living.
Ansvarlig for PR og Kommunikation.

+45 21 21 99 51
lars@njordrumcare.com

Martin-Wienberg_Partner_Arkitekt

Martin Wienberg

Arkitekt MAA, Partner
Martin er ansvarlig for Njordrums overordnede arkitektur og for dermed at omsætte kundens drømme til arkitektonisk vision og virkelighed i kontekst.

+45 21 42 43 20
martin@njordrumcare.com

Steffen-Toft_Partner_Projektansvarlig

Steffen Toft

Projektansvarlig, Partner
Som dedikeret entreprenør og projektudvikler arbejder Steffen med udviklingen og den konkrete realisering af Njordrums projekter og forretningsudvikling med eksterne samarbejdspartnere.

+45 26 80 87 55
steffen@njordrumcare.com

Martin-Kjaer-1

Martin Kjær

Projekteringsansvarlig, Bygningskonstruktør 
Martin har ansvaret for at omsætte bygningsmæssige koncepter og projektideer, til et konkret projektmateriale forud for og sideløbende med eksterne samarbejdspartnere og bygherrer.

+45 42 40 37 27
mk@njordrum.com

Mette-Wienberg

Mette Wienberg

Faglig Konsulent, Arkitekt MAA
Mette er uddannet Arkitekt med fokusområde indenfor arkitektur til særligt sårbare grupper og med særlig erfaringer inden for byggeri til autismeområdet.

+45 40 22 89 20
mette@njordrumcare.com

Naoyuki-Miyati_ノートリ

Naoyuki Miyata

Projektudvikling & Salg, Njordrum Japan
Nao arbejder passioneret med design af f.eks. hjælpemidler til mennesker med særlige behov samt med projektudvikling af Njordrum Cares projekter i Japan.

+080 4343 8712
nao@njordrumcare.com

Eirik-Melchior

Eirik Melchior

Arkitekt
Eirik er uddannet Arkitekt fra Aarhus School of Architecture, med speciale i bygningsarkitektur. Han arbejder som en del af vores team med skitsering og designudvikling af de mange og forskellige projekttyper.

‭+45 28 26 25 39‬ ‬
em@njordrum.com

Njordrum-Care-Ikon-Baeredygtighed

Andrea Ferrerio

Arkitekt, Bæredygtighedsspecialist
Passioneret Arkitekt uddannet i Italien hhv. Danmark og med bred erfaring indenfor projektanalyse, konceptudvikling, miljø og LCA-beregning.

+45 50 28 12 50‬ ‬
info@njordrum.com

Njordrum Care

Arkitekttegnede boliger bygget på socialfaglige indsigter til mennesker med specielle behov.

+45 21 21 99 51
info@njordrumcare.com

Adresse

Njordrum Care ApS
Filmbyen 19
8000 Aarhus C

Njordrum-Icon-White