Byggstart i Japan

Byggstart i Japan

Yichinsai är en japansk Shinto-ritual som utförs innan man bygger en ny byggnad. Med ritualen ber man om tillstånd att använda marken att bygga på och att be om säkerhet under byggandet. Här utförs ritualen och tillhörande ceremoni före byggandet av den första @njordrumcare projekt i Chiba nära Tokyo - en bostad för personer med särskilda behov.

Projektet ska vara klart sommaren 2024.

Byggarens eget lager av lokalt trädbevuxen trä blir grunden för byggandet av byggnaden.
Vill du veta mer?

Arkitektritade bostäder byggda med sociala insikter för människor med speciella behov.