Vi skapar ramarna för ökad livskvalitet

Vad betyder detta för oss och för kunden?

Njordrum Care är utvecklat med ambitionen att använda arkitektur och design offensivt och kompromisslöst. Särskilt där arkitektur och design har särskild avgörande betydelse. Prefabricerad, modulär träbyggnad kombineras med naturligt inbyggd flexibilitet och skalbarhet. Vi tillgodoser därmed enkelt olika behov för individuellt byggande och inredning - gör processen kort, exakt, rationell och konkurrenskraftig både för tidsplanen och ekonomin.

Vill du veta mer?

Arkitektritade bostäder byggda med sociala insikter för människor med speciella behov.