Färdplan för minskning

Färdplan för minskning

Det finns en klyfta mellan lagstiftning och klimatvetenskap inom danskt byggande. Det kräver politiska åtgärder. Just nu förhandlas byggföreskrifterna för 2025. Branschledarna bakom färdplanen för minskning har bjudits in till det danska parlamentets bostadskommitté. Därför har företag och organisationer nu en unik möjlighet att låta branschens röster höras innan utsläppskraven fastställs.

Både Reduction Roadmap 1.0 och Reduction Roadmap 2.0 indikerar att nybyggnation bör avge mindre än 5,8 kg CO₂-ekv. /m²/år senast 2025 för att följa Parisavtalet. Idag är det politiska utsläppskravet 12. Byggbranschen är redan långt under 12. En genomsnittlig byggnad avger 9,5 kg CO₂-ekv. /m²/år — och det finns många exempel på konstruktioner under 5.8.

Läs mer om initiativet här

Vill du veta mer?

Arkitektritade bostäder byggda med sociala insikter för människor med speciella behov.