Om Njordrum Care

Njordrum Care är utvecklat med ambitionen att använda arkitektur och design offensivt, kompromisslöst och med stor omsorg i byggnader där arkitektur och design kan ha en särskilt avgörande betydelse.

Vi vill skapa unik arkitektur av hög kvalitet baserat på det modulära, rationellt producerbara och med fokus på den samlade rumsliga upplevelsen, ljus, ljud, färger, material och inte bara på kvadratmeterantalet. Vi strävar efter att skapa byggnader - institutioner, bostäder, vårdhem, arbetsplatser - där utrymme utomhus och inomhus är jämställda, nära sammanlänkade för ömsesidig inspiration och en ökad användning av både inomhus- och utomhusutrymmen för vistelse och aktivitet. Detta är grundtankarna bakom vårt modulära koncept.

Hållbarhet

Vi arbetar ständigt för att kunna fatta de mest ansvarsfulla besluten och därigenom kunna erbjuda långvariga, hållbara lösningar.

Förutom att använda trä, som ur resurssynpunkt är ett hållbart och förnybart material, placeras våra moduler på punktfundament. En lösning som kräver betydligt färre resurser än en gjuten betonggrund. Samtidigt innebär metoden att bostaden är mobil.

Modulerna är designade, utvecklade och konstruerade med samma höga kvalitet som om det vore permanent, högkvalitativt byggande, men med den inbyggda flexibiliteten att kunna flyttas. På så sätt kan man hantera framtida förändringar i behovet avseende till exempel kapacitet eller användning.

Process

Vi har utvecklat vår produkt med det bästa från två världar; genomarbetad, prefabricerad modulbyggnad i trä, kombinerat med högkvalitativ arkitektur och design. Våra moduler komponeras med stor inbyggd flexibilitet och tillgodoser därmed enkelt varierande behov för individuell inredning. Detta gör vår process kort, exakt, rationell och konkurrenskraftig både när det gäller tidplan och ekonomi.

01
Varför modulärt?

Introduktion till vår koncept och de uppenbara fördelar som är förknippade med att bygga i trä, bygga inomhus och leverera nästan färdiga moduler inom kort tid på byggarbetsplatsen.

02
Förfrågan och avklaring

I nära dialog med beställaren klargörs projektets grund och de konkreta kraven på byggandet, inklusive behov, tidsplan och ekonomi. Vid önskemål kan vi för eventuella befintliga byggnader utföra analys och rapport innan arbetet med det kommande projektet påbörjas.

03
Skiss och konkretisering

Ett konkret skissförslag tas fram baserat på den inledande dialogen och den befintliga grunden. Projektet genomgås, eventuella ändringar justeras på plats och utgör sedan underlag för prissättning, erbjudande och kontrakt med entreprenören.

04
Start av produktion

Den största delen av arbetet utförs i inomhusproduktionsanläggningar, vilket säkerställer en rationell, säker, torr och processoptimerad arbetsmiljö. Kvaliteten dokumenteras kontinuerligt och besök i produktionen kan arrangeras efter behov.

05
Byggstart på grunden

I rätt tid påbörjas arbetet med att förbereda byggplatsen, så att leverans, montering och slutlig färdigställande av de prefabricerade modulerna kan utföras enligt tidplanen.

06
Färdigställande och överlämning

Eftersom den största delen av byggandet sker under tak hos entreprenören, är arbetet på byggarbetsplatsen begränsat jämfört med den traditionella byggprocessen. Byggnationen kan därför vanligtvis slutföras och tas i bruk efter en kort period med leverans, montering och komplettering.

Teamet bakom

Lars Vejen
Lars Vejen

Designchef på Njordrum, ansvarig för bland annat idéutveckling, design och utveckling av Njordrums egna möbler, produkter och byggkomponenter.

Steffen Toft
Steffen Toft

Som dedikerad entreprenör och projektutvecklare arbetar Steffen med utveckling och konkret förverkligande av Njordrums projekt och affärsutveckling med externa partners.

Martin Wienberg
Martin Wienberg

Martin ansvarar för Njordrums övergripande arkitektur och för att översätta kundens drömmar till arkitektonisk vision och verklighet i sammanhang.

Lars Aarup
Lars Aarup
Projektutveckling & Försäljning
+45 29 42 05 45aarup@njordrumcare.com

Med många års erfarenhet av förvaltning, utveckling och drift av det samhällsvetenskapliga området har Lars en stark grund för att arbeta med utveckling av projekt för både offentliga och privata byggare.

Naoyuki Miyata
Naoyuki Miyata
Projektutveckling och försäljning, Njordrum Japan
+080 4343 8712nao@njordrumcare.com

Nao brinner för att designa till exempel hjälpmedel för personer med särskilda behov samt projektutveckling av Njordrum Cares-projekt i Japan.

Martin Kjær
Martin Kjær
Projektledare, Byggnadsdesigner
+45 42 40 37 27mk@njordrum.com

Martin ansvarar för att översätta byggnadskoncept och projektidéer till konkret projektmaterial före och tillsammans med externa partners och byggare.

Mette Wienberg
Mette Wienberg
Professionell konsult, Arkitekt MAA
+45 40 22 89 20mette@njordrumcare.com

Mette är utbildad arkitekt med fokus på arkitektur för särskilt utsatta grupper och med särskild erfarenhet av konstruktion för autismområdet.

Samarbetspartners

Vårt koncept har från början varit att erbjuda helhetsdesign som en integrerad del av våra hus. Det innebär inte bara att leverera ett hus som en rå struktur, utan som en genomarbetad arkitektonisk enhet sammansatt av produkter som även de är formgivna av designteamet bakom Njordrum Care. I utvecklingen av de många olika element som används i konstruktionen av ett hem - fasadprofiler, dörrhandtag, lampor, kök, täcken, kuddar, möbler och brukskonst - samarbetar vi med ett antal danska och utländska tillverkare för att tillsammans utveckla och lansera produkterna.

Kontakt

Adress

Njordrum Care ApS
Filmbyen 19, 3. sal
8000 Aarhus C
Danmark

info@njordrumcare.com
+45 21 21 99 51
CVR.: 40431640

Försäkring

Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
Danmark

+45 78 74 93 83
Police nr. 670-8.066.707

Bank

Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
Danmark

Reg. nr.: 8117
Konto nr.: 1317142

Vill du veta mer?

Arkitektritade bostäder byggda med sociala insikter för människor med speciella behov.