Njordrum Care vinner tävling och planerar att bygga ut daghem i Hinnerup

Njordrum Care vinner tävling och planerar att bygga ut daghem i Hinnerup

I en inbjuden tävling, Njordrum Care i samarbete med Nortvig A/S Nyligen tillkännagivna som vinnare! Projektet består i att bygga ut det befintliga daghemmet ”Børnehuset Elmegården” i Hinnerup och ska genomföras parallellt med upprätthållandet av institutionens dagliga verksamhet.

Utdrag ur Favrskov kommuns barn- och ungdomspolitik: ”I Favrskovs kommun ska alla barn och unga uppleva att tillhöra ett samhälle. I dessa samhällen måste de ha möjlighet att utvecklas till att både bli något och bli någon.

I Elmegårdens plantskola står ribban högt och det finns utrymme för gemenskap och individuell lek och kontemplation både inne och ute. Både när det gäller arkitektur, inredning, material och färger har vi strävat efter att rama in en helhet som inspirerar och motiverar.

Projektet är en förlängning av befintlig bosättning och måste realiseras utan att störa den nuvarande verksamheten.

3D-visualiseringar: NOR3D

Små och stora upplysta utrymmen, nischer för urtag, samt visuell kontakt med utomhusutrymmen.
Vill du veta mer?

Arkitektritade bostäder byggda med sociala insikter för människor med speciella behov.