Om Njordrum Care

Njordrum Care er udviklet med ambitionen om at anvende arkitektur og design offensivt, kompromisløst og med stor omtanke i byggerier, hvor netop arkitektur og design kan have en særligt afgørende betydning.

Vi vil skabe unik arkitektur i høj kvalitet baseret på det modulære, rationelt producerbare og med fokus på den samlede rumlige oplevelse, lys, lyd, farver, materialer og ikke blot på antallet af kvadratmeter. Vi ønsker at skabe bygninger - institutioner, boliger, bosteder, arbejdspladser - hvor uderum og inderum er sidestillede, tæt forbundne for indbyrdes inspiration og et deraf øget brug af netop både inde- og uderum til ophold og aktivitet. Dette er grundtankerne bag vores modulære koncept.

Bæredygtighed

Vi arbejder hele tiden for at kunne træffe de mest ansvarlige valg og for dermed at kunne tilbyde langtidsholdbare, bæredygtige løsninger.

Udover at bruge træ, som rent ressourcemæssigt er et bæredygtigt og fornybart materiale, placeres vores moduler på punktfundamenter. En løsning som kræver langt færre ressourcer end et helstøbt betonfundament. Samtidig betyder metoden, at boligen er mobil.

Modulerne er designet, udviklet og konstrueret i samme høje kvalitet som var det permanent, højkvalitets byggeri, men med den indbyggede fleksibilitet netop at kunne flyttes. Således kan man håndtere fremtidige ændringer i behov vedrørende f.eks. kapacitet eller anvendelse.

Proces

Vi har udviklet vores produkt med det bedste fra to verdener; gennemarbejdet, præfabrikeret modulbyggeri i træ, kombineret med højkvalitets arkitektur og design. Vores moduler komponeres med stor indbygget fleksibilitet og tilgodeser dermed nemt vidt forskellige behov for den individuelle indretning. Dette gør vores proces kort, præcis, rationel og konkurrencedygtig for såvel tidsplan som økonomi.

01
Hvorfor modulært?

Introduktion til vores koncept og de åbenlyse fordele der knytter sig til at bygge i træ, bygge indendørs og levere stort set færdige moduler indenfor kort tid på byggepladsen.

02
Forespørgsel og afklaring

I tæt dialog med bygherre, afklares projektets grundlag og de konkrete krav til byggeriet, herunder behov, tidsplan og økonomi. Om ønsket kan vi for evt. eksisterende byggeri, udarbejde analyse og rapport forud for arbejdet med det kommende projekt.

03
Skitsering og konkretisering

Der udarbejdet et konkret skitseforslag baseret på den indledende dialog og det foreliggende grundlag. Projektet gennemgås, eventuelle ændringer justeres på plads og danner derefter grundlag for prissætning, tilbud og kontrakt med entreprenør.

04
Igangsætning af produktion

Den største del af arbejdet udføres i indendørs produktionsfaciliteter, som sikrer et rationelt, sikkert, tørt og procesoptimeret arbejdsmiljø. Kvaliteten dokumenteres løbende ligesom besøg i produktionen kan aftales efter behov.

05
Byggestart på grunden

I rette tid starter arbejdet med klargøring af byggegrunden op, så levering, sammenbygning og endelig færdiggørelse af de præfabrikerede moduler kan foretages efter tidsplanen.

06
Færdiggørelse og aflevering

Idet størstedelen af byggeriet foretages under tag hos entreprenøren, er arbejdet på byggepladsen begrænset i forhold til den traditionelle byggeproces. Byggeriet kan således typisk afleveres og tages i brug efter en kort periode med levering, montage og komplettering.

Teamet bag

Steffen Toft
Steffen Toft

Som dedikeret entreprenør og projektudvikler arbejder Steffen med udviklingen og den konkrete realisering af Njordrums projekter og forretningsudvikling med eksterne samarbejdspartnere.

Lars Vejen
Lars Vejen

Designansvarlig hos Njordrum med ansvar for bl.a. idéudvikling, design og udvikling af Njordrums egne møbler, produkter og byggekomponenter.

Martin Wienberg
Martin Wienberg

Martin er ansvarlig for Njordrums overordnede arkitektur og for dermed at omsætte kundens drømme til arkitektonisk vision og virkelighed i kontekst.

Lars Aarup
Lars Aarup

Lars har med års erfaring indenfor ledelse, udvikling og drift af det socialfaglige område et stærkt fundament for arbejdet med udvikling af projekter for både offentlige og private bygherrer.

Martin Kjær
Martin Kjær
Projekteringsansvarlig, Bygningskonstruktør
+45 42 40 37 27mk@njordrum.com

Martin har ansvaret for at omsætte bygningsmæssige koncepter og projektideer, til et konkret projektmateriale forud for og sideløbende med eksterne samarbejdspartnere og bygherrer.

Mette Wienberg
Mette Wienberg
Faglig Konsulent, Arkitekt MAA
+45 40 22 89 20mette@njordrumcare.com

Mette er uddannet Arkitekt med fokusområde indenfor arkitektur til særligt sårbare grupper og med særlig erfaringer inden for byggeri til autismeområdet.

Naoyuki Miyata
Naoyuki Miyata
Projektudvikling & Salg, Njordrum Japan
+080 4343 8712nao@njordrumcare.com

Nao arbejder passioneret med design af f.eks. hjælpemidler til mennesker med særlige behov samt med projektudvikling af Njordrum Cares projekter i Japan.

Samarbejdspartnere

Vores koncept har fra start været at tilbyde helhedsdesign som en integreret del af vores huse. Dvs. ikke alene levere et hus som en rå skal, men som et gennembearbejdet stykke arkitektur sammensat af produkter der - som selve huset - også er formgivet af designteamet bag Njordrum Care. I udviklingen af de mange forskellige elementer der anvendes i konstruktionen af en bolig – facadeprofiler, dørgreb, lamper, køkkener, dyner, puder, møbler og brugskunst, arbejder vi sammen med en række danske og udenlandske producenter, for derigennem og sammen at udvikle og lancere produkterne.

Kontakt

Adresse

Njordrum Care ApS
Filmbyen 19, 3. sal
8000 Aarhus C

info@njordrumcare.com

+45 21 21 99 51
CVR.: 40431640

Forsikring

Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup

+45 78 74 93 83
Police nr. 670-8.066.707

Bank

Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V

Reg. nr.: 8117
Konto nr.: 1317142

Vil du vide mere?

Arkitekttegnede boliger bygget på socialfaglige indsigter til mennesker med specielle behov.