Daginstitutioner i Funder og Balle, Silkeborg.

Daginstitutioner i  Funder og Balle, Silkeborg.

Succesfyldt møde mellem design, arkitektur og præfabrikeret modulbyggeri i træ, realiseret i Midtjylland.

De to børnehuse til Funder og Balle er i koncept, form, funk­tion og arkitektur, udviklet med henblik på at favne et højt am­bitionsniveau. Husene og deres omgivende arealer skal danne nytænkende, inspirerende og demokratiske rammer for både børn, ansatte og det omgivende samfund samt inspirere til et øget samspil med og brug af natur og uderum. I husene findes, såvel inde som ude, rumlige variationer med plads til både fælleskab og individuel fordybelse – understreget af materialevalg, farver og skala.

”Ambitionen har været at skabe nytænkende børnehuse, som bliver in­spirerende og kvalitetsfulde rammer for byens børn. Målrettet fokus på den demokratiske dannelse og læring. Oplevelse af forpligtende fællesskab, der bygger på demokratiske værdier.” (Silkeborg kommunes ambition, udtrykt i byggeprogrammet). Silkeborg Kommunes ambition; at byggeriet skal give oplevelse af forpligtende fælleskaber, der bygger på demokratiske værdier, inviterer til at vi i arkitekturen gør noget særligt ud af, at der skal være plads til alle. Arkitekturen skal dermed også understøtte, at der bliver taget hånd om de børn, der måske har ekstra meget brug for ro og overskuelighed siger Martin Wienberg, Arkitekt og partner i Njordrum Care. Et eksempel er ”hjerterummet”, der for nogle børn kan virke stort og uoverskueligt og hvor vi derfor har etableret nicher, som med sin møblering og farve giver en hule-agtig stemning og skaber et lille overskueligt rum.

Det er evident, at naturens farver giver en følelse af velvære for både børn og voksne. Vi har derfor inviteret natures farver ind i huset. I hjerterummet vil den grønne farve gøre sit til at alle føler sig velkomne og får følelsen af, at her er rart at være. Nicher og farvevalg er eksempler på de arkitektur- og designvalg der er taget for at gøre børnehusene til et sted for alle byens børn. Den gennemgående primære materiale-pallette er træ og tilsva­rende naturlige materialer; facaderne beklædes med et lodret profil med en indbygget designmæssig variation for netop at markere de forskellige bygningsvolumener.

Facaderne leveres i en komposition af varmebehandlet træ i sin naturlige farve hhv. beklædning i en rolig og afdæmpet grøn farve. Alt i alt en materiale-pallette som medvirker til at understrege ønsket om at styrke forbindelsen mellem inde og ude - mellem arkitektur og natur.

Vil du vide mere?

Arkitekttegnede boliger bygget på socialfaglige indsigter til mennesker med specielle behov.